Engem most be akar perelni az index

Kaptam egy üzenetet felszólító levél tárggyal

Tisztelt ajnasz.hu!

Alulírott **** ügyvéd (**** ügyvéd címe), mint az INDEX.HU Informatikai Zrt.
(**** index címe) jogi képviselője,
az alábbiakkal kapcsolatban fordulok Önhöz.

Az Ön által fejlesztett karbantartott és terjesztett, tehát harmadik
személyek, felhasználók számára elérhetővé tette reklámszűrő
szoftverrel Ön többek között a társaságunk által üzemeltetett
weboldal tartalmát is megváltoztatja.

A Btk alapján cselekményével megvalósítja a számítástechnikai
rendszer és adatok elleni bűncselekményt, amely az alábbi büntetési
tételekkel büntethető.

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

?138/A. § E törvény alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni
hátrány, a mérték összege, illetőleg az adóbevétel
csökkenésének összege
a) kisebb, ha tízezer forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem
halad meg,
b) nagyobb, ha kétszázezer forintot meghalad, de kétmillió forintot
nem halad meg,
c) jelentős, ha kétmillió forintot meghalad, de ötvenmillió forintot
nem halad meg,
d) különösen nagy, ha ötvenmillió forintot meghalad, de
ötszázmillió forintot nem halad meg,
e) különösen jelentős, ha ötszázmillió forintot meghalad.

[?]

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény

300/C. § (1) Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai
rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy
kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága
kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad, vétséget
követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Aki
a) számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy
továbbított adatot jogosulatlanul megváltoztat, töröl vagy
hozzáférhetetlenné tesz,
b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával,
törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a
számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel,
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(3) Aki jogtalan haszonszerzés végett
a) a számítástechnikai rendszerbe adatot bevisz, az abban tárolt,
feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot megváltoztat, töröl vagy
hozzáférhetetlenné tesz, vagy
b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával,
törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a
számítástechnikai rendszer működését akadályozza,
és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetése
a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény
jelentős kárt okoz,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekmény különösen nagy kárt okoz,
c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekmény különösen jelentős kárt okoz.?

Ezennel felszólítom, hogy tevékenységét 15 napon belül hagyja abba,
ellenkező esetben társaságunk büntetőfeljelentést tesz és
kártérítési igényt támaszt, mely megfizetésének jogi úton való
kikényszerítését haladéktalanul megkezdjük.

Üdvözlettel:

****
ügyvéd

az INDEX.HU Zrt. jogi képviselője

(postacím: ****)

Budapest, 2007. augusztus 22.

A weboldal tartalmát nem változtatom meg, a kódjához nem nyúlok, a weboldal működését nem akadályozom meg, a weboldalba bele nem lépek, az adatok letöltését nem akadályozom meg, azt a felhasználó maga teszi azzal, hogy feltelepíti az adblockot. Az pedig, hogy nem szoftver csak egy kurva kibaszott szaros txt fájl, az a faszt se fogja érdekelni,.

De röviden: perre se pénzem, se időm, se hajlandóságom nincs. Nem számít, hogy a szabadságom itt most törvényileg meg leszen nyirbálva. Szarok bele az egészbe. Fasza világ, szabad internet, szabad kurvaélet.

Szerkesztett tartalmak következnek:

A következő néhány linket azért teszem ide, hogy az esetleges tovbábbi hozzászólások a további reagálások tudatában történjenek:

Kérek mindenkit, hogy csak a fenti cikkek/írások ismeretében írjon bármit is.

Hozzászóláshoz a Disqus szolgáltatását használom, korábbi vélemények elovlasásához és új hozzászólás írásához engedélyezd a Disqus-tól származó JavaScripteteket.